Podczas Kongresów odbywają się wykłady oraz debaty, w których biorą udział edukacyjni działacze. Dzielą się oni z uczestnikami swoim spojrzeniem i doświadczeniem. Odpowiadają na pytania. Wspólnie z uczestnikami szukają najmądrzejszych i najlepszych rozwiązań.

Kongresy odbywają się dwa razy do roku wiosną i jesienią. Na bieżąco informacja o nadchodzących edycjach publikujemy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Dzień pierwszy
debaty i prelekcje

Dzień drugi
Webinaria

Organizator:
Explory
Gospodarz:
Pro Mathematica
WPT

Archiwum

Edycja 2 Edycja 1